TRABZON ORTAHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Yarışmaları

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Yarışmaları

Müdürlüğümüzce 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında "Atatürk Yüreğimde Yaşıyor" konulu ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir yazma ve liseler arası kompozisyon yazma yarışmaları düzenlenmiştir. 

 

T.C.

ORTAHİSAR KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

10 KASIM ATATÜRK HAFTASI  (ATATÜRK' Ü ANMA) ETKİNLİKLERİ

"ATATÜRK YÜREĞİMDE YAŞIYOR" KONULU RESİM YAPMA, ŞİİR YAZMA VE KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMALARI ŞARTNAMESİ

-2019-

 

                  Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün aramızdan ayrılışlarının 81.  yıl dönümü münasebetiyle ilkokullar arası resim yapma, ortaokullar arası şiir yazma ve liseler arası kompozisyon yazma yarışmaları düzenlenmiştir.

 

 

                  Yarışmanın Amacı:

                  Madde-1 Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün; ölümsüzlüğünün, kahramanlıklarının, vatanseverliğinin, milletine düşkünlüğünün, bağımsızlık yolundaki fedakarlıklarının ve bayrak sevgisinin tüm öğrencilerimizce fark edilmesini sağlamak; onlarda aynı milli bilincin ve hissiyatın oluşmasına katkıda bulunmak ve Atatürk sevgisinin; öğrencilerimizdeki sanat yeteneği, yaratıcılık ve güzel Türkçemizin olanaklarını kullanmak suretiyle sanatkarane bir şekilde ifade edilmesine zemin hazırlayıp yeni sanatsal ürünler ortaya çıkarmak  

 

 

                  Yarışmaların Konusu:

                  Resim yapma, şiir yazma ve kompozisyon yazma yarışmaları için "ATATÜRK YÜREĞİMDE YAŞIYOR" konusu belirlenmiştir.

                

 

                  Madde-2

                  Belirlenen konuda;

a)      İlkokul 1., 2., 3. ve 4. sınıflar arasında resim yapma,

b)      Ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf  öğrencileri arasında şiir yazma,

c)      Lise 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri arasında kompozisyon yazma alanlarında yarışılacaktır.

 

                    Yarışmaların Kapsamı:

                 Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

 

 

                 Yarışmalara Katılacaklar:

                 Madde- 4 Yarışmalara Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılacaktır.

 

 

                 Eserlerde Aranacak Şartlar:

Madde-5

 

İlkokullar Arası Resim Yapma dalında yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

 

·         Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaj boya vb.)

·         Kullanılacak kağıtlar 35 x  50 cm ebatlarında olmalıdır.

·         Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arkasına etiket formatına uygun olarak; öğrencinin adı soyadı, sınıfı ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazacaktır.

·         Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Müdürlüğümüze gönderilecek eserlerin yıpranmış veya zarar görmüş olmaması gerekmektedir.

·         Teslim tarihinden sonra Müdürlüğümüze ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Her öğrenci yarışmaya bir (1) eserle katılacaktır.

·         Her okuldan 1. seçilen eser, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroya  (KANUNİ İLKOKULUNUN EN ÜST KATINDADIR!) elden ulaştırılacaktır.

 

                               Eserler incelenirken;

                               Kompozisyon (amaca uygunluğu),

                               Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği),

                               Yaratıcılık  (konuyu özgün olarak işleyebilmesi),

                               Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği)

                                konularında değerlendirme yapılacaktır.

 

Ortaokullar Arası Şiir Yazma dalında yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

 

·         Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olmak ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.

·         Şiirler istenilen ölçü ve türlerde yazılabilir.

·         Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.

·         Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

·         Teslim tarihinden sonra Müdürlüğümüze ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Şiir yazılan  (A4) dosya kâğıdının ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arkasına etiket formatına uygun olarak; öğrencinin adı soyadı, sınıfı ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazacaktır.

·         Her okuldan 1. seçilen eser, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroya  (KANUNİ İLKOKULUNUN EN ÜST KATINDADIR!) DYS üzerinden ya da elden ulaştırılacaktır.

(Dys üzerinden gönderilen eserlerin ayrıca elden gönderilmemesi veya elden gönderilen eselerin ayrıca DYS üzerinden gönderilmemesi önemle rica olunur.)

 

           Eserler incelenirken;

           Temanın İşlenişi,

           Türkçe ve dilbilgisi kuralları,

           Konuya hâkimiyet,

           Ses unsurlarını ve hecede bulunan bazı özellikleri şiirin içine başarı ile   

            koyma,

           Şiirin derinliği ve etkileyiciliği

            konusunda değerlendirme yapılacaktır.

           Her öğrenci yarışmaya bir (1) eserle katılacaktır.

                         

 

                                  Liseler Arası Kompozisyon Yazma dalında yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

                

·         Yarışmaya katılacak kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.

·         Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.

·         Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

·         Teslim tarihinden sonra Müdürlüğümüze ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Kompozisyon yazılan  (A4) dosya kâğıdının ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arkasına etiket formatına uygun olarak; öğrencinin adı soyadı, sınıfı ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazacaktır.

·         Her okuldan 1. seçilen eser, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroya  (KANUNİ İLKOKULUNUN EN ÜST KATINDADIR!) DYS üzerinden ya da elden ulaştırılacaktır.

(Dys üzerinden gönderilen eserlerin ayrıca elden gönderilmemesi veya elden gönderilen eselerin ayrıca DYS üzerinden gönderilmemesi önemle rica olunur.)

 

                        Eserler incelenirken;

                                           Başlık:  (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden          

                                    oluşması)

                                    Anlatım düzeni

                                    Giriş: Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkileyiciliği.

                                    Gelişme: Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce zinciri,

                                    Yardımcı fikirlerin ana fikri desteklemesi

                                     Sonuç: Ana fikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme.

                                    Anlatım Zenginliği (sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle

                                     yapıları, paragraf arasındaki geçişler.)

                                    Yazım Kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi noktalama paragraf

                                     düzeni)

                                    Bir bütün olarak yazılı anlatım ( verilmek istenen mesaj)

                                     konusunda değerlendirme yapılacaktır.

 

 

 

                       Başvuru:

                       Madde-6 Yarışmaya katılacak eserlerin ilk değerlendirmesi okullarında yapılacaktır. Okullarda birinci gelen eserler Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroya (KANUNİ İLKOKULUNUN EN ÜST KATINDADIR!) DYS üzerinden ya da elden ulaştırılacaktır.Daha sonrasında burada bir komisyon tarafından değerlendirilen eserlerden ilk üçe (3) girenlerin sonuç duyurusu telefon ve http://ortahisar.meb.gov.tr/adreslerinden duyurulacaktır. Yarışma şartnamesine belirtilen web adresinden de ulaşılabilir.

 

                      Yapılacak İşlemler: 

                       Madde-7 Okullarda;

a)      Yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapılacaktır.

b)      Başvurulan eserler okullarda oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

c)      Birinci olan eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroya teslim edilecektir.

 

 

İlçede:

a)      Yarışma takvimi doğrultusunda Ortahisar okullarına (resmi/özel) duyuru yapılacaktır.

b)      Okullardan 1.olarak gelen eserler, oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

c)      Yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren eser sahipleri resmi törende ödüllendirilecektir.

 

                       Ödüllendirme ve Ödül Töreni:                  

                       Madde-8

                       Ödüller ve Belgeler, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecektir.

 

Resim Yapma:

İlkokul:   Birinci 200 TL+ Belge, İkinci 150 TL+ Belge, Üçüncü 100 TL+ Belge

               

      

Şiir Yazma Yarışması:

Ortaokul: Birinci 200 TL+ Belge, İkinci 150 TL+ Belge, Üçüncü 100 TL+ Belge

                                  

 

Kompozisyon Yazma Yarışması:

Lise:         Birinci 250 TL+ Belge, İkinci 200 TL+ Belge, Üçüncü 150 TL+ Belge

 

 

 

 

 

 

 

                       Takvim:

                       Madde-9 Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır:

YARIŞMA AŞAMALARI

TARİHLER

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yarışmaların okullara duyurulması

 

23 EYLÜL 2019

PAZARTESİ

 

Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve her okulun 1.olan eserinin mesai bitimine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel BüroyaDYS üzerinden ya da elden gönderilmesi (KANUNİ İLKOKULUNUN EN ÜST KATINDADIR!)

 

01 KASIM 2019

CUMA

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Seçici Kurulunun toplanması ve sonuçların ilanı

 

04 KASIM 2019

PAZARTESİ

 

ÖDÜL TÖRENİ

 

10 KASIM 2019

PAZAR

 

 

Diğer Hususlar:

Madde-10 Yarışmaya katılan eserler;

                      

a)      Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olacaktır.

b)      Eserlerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine aittir.

c)      Eserlerde siyasi/ ideolojik fikir ve çağrışımlardan uzak durulacaktır.

d)     Eserlerle ilgili tüm tasarruf, yayın ve telif hakları Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.

e)      Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklarıdır.

                                                                                                                   

İletişim:   Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Özel Büro                                                                    

 

İrtibat Tel: 0537 389 07 69 (Ali Kemal MUTLU)

Ortahisar Kaymakamlığı Binası. Pazarkapı Mahallesi. Kahramanmaraş Cad. No 100 Kat2 Ortahisar/TRABZON - 0 462 202 04 04 202 04 05 202 04 06

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.