TRABZON ORTAHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ “ÖĞRENCİ GÖZÜYLE ÖĞRETMEN” KONULU ÖĞRENCİLER ARASI YARIŞMA DUYURUSU

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilkokullar arası resim yama, ortaokullar arası şiir yazma ve liseler arası kompozisyon yazma yarışmaları düzenlenmiştir.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ  “ÖĞRENCİ GÖZÜYLE ÖĞRETMEN” KONULU ÖĞRENCİLER ARASI YARIŞMA DUYURUSU

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

“ÖĞRENCİ GÖZÜYLE ÖĞRETMEN” KONULU RESİM YAPMA, ŞİİR YAZMA VE KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMALARI ŞARTNAMESİ

 

                  Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilkokullar arası resim yama, ortaokullar arası şiir yazma ve liseler arası kompozisyon yazma yarışmaları düzenlenmiştir.

 

                  Yarışmanın Amacı:

                  Madde-1 Yeni neslin öğretmenlerin eseri olacağına dair Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün veciz sözü ışığında; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin öğretmenlik mesleğine karşı duyarlılıklarını ve öğretmen gözlemlerini sanatsal yolla ve güzel Türkçemizin zenginliği ile ifade etmelerini sağlayarak onlarda öğretmen sevgisini, bu mesleğin kutsallığı bilincini oluşturmak ve yaygınlaştırmak.

 

                  Yarışmaların Konusu:

                  Resim yapma, şiir yazma ve kompozisyon yazma yarışmaları için “ÖĞRENCİ GÖZÜYLE ÖĞRETMEN”  konusu belirlenmiştir.

                  Madde-2

                  Belirlenen konuda;

a)      İlkokul 1., 2., 3. ve 4. sınıflar arasında resim yapma

b)      Ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf  öğrencileri arasında şiir yazma

c)      Lise 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri arasında kompozisyon yazma alanlarında yarışılacaktır.

                    Yarışmaların Kapsamı:

                 Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

 

                 Yarışmalara Katılacaklar:

                 Madde- 4 Yarışmalara Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılacaktır.

 

Eserlerde Aranacak Şartlar:

Madde-5

 

İlkokullar Arası Resim Dalında;

                  Yarışmaya katılacak resimlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

 

·         Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaj boya vb.)

·         Kullanılacak kağıtlar 35 x  50 cm ebatlarında olmalıdır.

·         Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arkasına etiket formatına uygun olarak; öğrencinin adı soyadı, sınıfı ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazacaktır.

·         Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Müdürlüğümüze gönderilecek eserlerin yıpranmış veya zarar görmüş olmaması gerekmektedir.

·         Teslim tarihinden sonra Müdürlüğümüze ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Her öğrenci yarışmaya bir (1) eserle katılacaktır.

·         Her okuldan 1. seçilen eser, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

                               Eserler incelenirken;

                               Kompozisyon (amaca uygunluğu),

                               Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği),

                               Yaratıcılık  (konuyu özgün olarak işleyebilmesi),

                               Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği)

                                konularında değerlendirme yapılacaktır.

 

Ortaokullar Arası Şiir Dalında;

                        Yarışmaya katılacak şiirlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

·         Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olmak ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.

·         Şiirler istenilen ölçü ve türlerde yazılabilir.

·         Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.

·         Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

·         Teslim tarihinden sonra Müdürlüğümüze ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Şiir yazılan  (A4) dosya kâğıdının ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arkasına etiket formatına uygun olarak; öğrencinin adı soyadı, sınıfı ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazacaktır.

·         Her okuldan 1. seçilen eser, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

           Eserler incelenirken;

           Temanın İşlenişi,

           Türkçe ve dilbilgisi kuralları,

           Konuya hâkimiyet,

           Ses unsurlarını ve hecede bulunan bazı özellikleri şiirin içine başarı ile   

            koyma,

           Şiirin derinliği ve etkileyiciliği

            konusunda değerlendirme yapılacaktır.

           Her öğrenci yarışmaya bir (1) eserle katılacaktır.

          

                            

 

 

 

                               

 

                               Liseler Arası Kompozisyon Dalında;

                           Yarışmaya katılacak şiirlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

·         Yarışmaya katılacak kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.

·         Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.

·         Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

·         Teslim tarihinden sonra Müdürlüğümüze ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Şiir yazılan  (A4) dosya kâğıdının ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arkasına etiket formatına uygun olarak; öğrencinin adı soyadı, sınıfı ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazacaktır.

·         Her okuldan 1. seçilen eser, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

                        Eserler incelenirken;

                                           Başlık:  (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden         

                                    oluşması)

                                    Anlatım düzeni

                                    Giriş: Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkileyiciliği.

                                    Gelişme: Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce zinciri,

                                    Yardımcı fikirlerin ana fikri desteklemesi

                                     Sonuç: Ana fikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme.

                                    Anlatım Zenginliği (sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle

                                     yapıları, paragraf arasındaki geçişler.)

                                    Yazım Kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi noktalama paragraf

                                     düzeni)

                                    Bir bütün olarak yazılı anlatım ( verilmek istenen mesaj)

                                     konusunda değerlendirme yapılacaktır.  

   

                       Başvuru:

                       Madde-6 Yarışmaya katılacak eserlerin ilk değerlendirmesi okullarında yapılacaktır. Okullarda birinci gelen eserler Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne (Özel Büro) teslim edilecektir. Daha sonrasında burada bir komisyon tarafından değerlendirilen eserlerden ilk üçe (3) girenlerin sonuç duyurusu telefon aracılığıyla ve http://ortahisar.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır. Yarışma şartnamesine belirtilen web adresinden de ulaşılabilir.

                      

                       Yapılacak İşlemler: 

                       Madde-7 Okullarda;

a)      Yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapılacaktır.

b)      Başvurulan eserler okullarda oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

c)      Birinci olan eserler Müdürlüğümüze (Özel Büro) teslim edilecektir.

 

 

 

 

 

İlçede:

a)      Yarışma takvimi doğrultusunda Ortahisar okullarına (resmi/özel) duyuru yapılacaktır.

b)      Okullardan 1.olarak gelen eserler, oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

c)      Yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren eser sahipleri resmi törende ödüllendirilecektir.

                          Ödüllendirme ve Ödül Töreni:

                       Madde-8 Yarışmada dereceye giren öğrenciler İlçe programında, Ortahisar Kaymakamlığınca Katılım Belgesi ile ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 100 TL ve üzeri tutarında değişik hediyelerle ödüllendirilecektir. Dereceye giren öğrencilerin isimleri okul ve ilçe Müdürlüğünün web sayfalarında ilan edilecektir.

                    

  Takvim:

                       Madde-9 Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır:

YARIŞMA AŞAMALARI

TARİHLER

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yarışmanın okullara duyurulması

 

02 EKİM 2017

PAZARTESİ

 

 

Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve her okulun 1.olan eserinin Müdürlüğümüze (Özel Büro)  mesai bitimine kadar gönderilmesi

 

 

17 KASIM 2017

CUMA

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnceleme Komisyonunca değerlendirmenin yapılması ve sonuçların ilanı

 

 

21 KASIM

SALI

 

ÖDÜL TÖRENİ

 

24 KASIM

CUMA

 

Diğer Hususlar:

Madde-10 Yarışmaya katılan eserler;                

a)      Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olacaktır.

b)      Eserlerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine aittir.

c)      Eserlerde siyasi/ ideolojik fikir ve çağrışımlardan uzak durulacaktır

d)     Eserlerle ilgili tüm tasarruf, yayın ve telif hakları Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aitir.

e)      Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklarıdır.                                                                                                                     

İletişim:                                                                                                                             Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Özel Büro                                                                     İrtibat Tel: (0462) 202 04 04- 160     Cep: 0537 389 0769 (Ali K

Çarşı Mah. Kahramanmaraş Cad. No 53 Ortahisar/TRABZON - 0 462 202 04 04- 202 04 05 - 202 04 06

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.