TRABZON ORTAHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Trabzon´un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü Yarışmaları Şartnamesi

Trabzon Ortahisar Belediyesi ve Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla, Trabzon’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde                             “Bir Sevdadır Ortahisar” Konulu İlkokul ve Ortaokullar Arası Resim Yapma Yarışması ve                               “Trabzon Türk’ün Yurdu“ Konulu Ortaokullar Arası Kompozisyon;  Liseler Arası Şiir Yazma Yarışması düzenlenmiştir.                                                                                     
Trabzon´un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü Yarışmaları Şartnamesi

 

24 ŞUBAT

TRABZON’UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100.YIL DÖNÜMÜ

YARIŞMALARI ŞARTNAMESİ

 

 

                Trabzon Ortahisar Belediyesi ve Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla, Trabzon’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde                             “Bir Sevdadır Ortahisar” Konulu İlkokul ve Ortaokullar Arası Resim Yapma Yarışması ve                               “Trabzon Türk’ün Yurdu“ Konulu Ortaokullar Arası Kompozisyon;  Liseler Arası Şiir Yazma Yarışması

düzenlenmiştir.                                                                                   

 

                 Yarışmanın Amacı:

                 Madde-1

                 24 Şubat 1918 tarihi ve öncesinde halkımızın çektiği zorlukları ve yokluk şartlarının öğrencilerimizde fark edilmesini sağlamak;  100. Kurtuluş Yıl Dönümü vesilesiyle Trabzon’umuzun güzel ilçesi Ortahisar’ımızın tarihi, kültürü, turizmi, mimarisi ve sosyo- ekonomik yaşantı özelliklerinin öğrencilerimizce anlaşılmasının ve içselleştirmesinin önünü açmak ve öğrencilerimizdeki sanat yeteneğini, yaratıcılık ve güzel Türkçemizin olanaklarını kullanmak suretiyle konunun sanatkarane bir şekilde ifade edilmesine zemin hazırlayıp yeni sanatsal ürünler ortaya çıkarmak

 

                  Yarışmaların Konusu:                

              İlkokul ve Ortaokullar Arası Resim Yapma Yarışması için “Bir Sevdadır Ortahisar” ve Ortaokullar Arası Kompozisyon Yazma; Liseler Arası Şiir Yazma Yarışmaları için “Trabzon Türk’ün Yurdu“ konuları belirlenmiştir.

                

                  Madde-2

                  Belirlenen konuda;

                   Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/ özel tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, kendileri için belirlenen alan ve kategorilerde yarışacaklardır.

 

                    Yarışmaların Kapsamı:

                 Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmalara katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

 

                Yarışmalara Katılacaklar:

                 Madde- 4 Yarışmaya Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılacakt

 

               Madde-5

               “Bir Sevdadır Ortahisar” Konulu İlkokul ve Ortaokullar Arası Resim Yapma Yarışmasında Eserlerde Aranacak Şartlar:

·         Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaj boya vb.)

·         Kullanılacak kağıtlar 35 x  50 cm ebatlarında olmalıdır.

·         Eserlerde siyasi/ ideolojik fikir ve çağrışımlardan uzak durulacaktır.

·         Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arkasına etiket formatına uygun olarak; öğrencinin adı soyadı, sınıfı ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazacaktır.

·         Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Müdürlüğümüze gönderilecek eserlerin yıpranmış veya zarar görmüş olmaması gerekmektedir.

·         Teslim tarihinden sonra Müdürlüğümüze ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Her öğrenci yarışmaya bir (1) eserle katılacaktır.

·         Her okuldan 1. seçilen eser, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroya (Kanuni İlkokulu/Ortaokuluna) elden gönderilecektir.

                  Eserler incelenirken;

                 Kompozisyon (amaca uygunluğu),

                 Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği),

                 Yaratıcılık  (konuyu özgün olarak işleyebilmesi),

                  Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği) konularında değerlendirme yapılacaktır.

                                                                               

                 “Trabzon Türk’ün Yurdu“ Konulu Ortaokullar Arası Kompozisyon Yazma Yarışmasında Eserlerde Aranacak Şartlar:

·         Yarışmaya katılacak kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.

·         Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.

·         Eserlerde siyasi/ ideolojik fikir ve çağrışımlardan uzak durulacaktır.

·         Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

·         Teslim tarihinden sonra Müdürlüğümüze ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Kompozisyon yazılan  (A4) dosya kâğıdının ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arkasına etiket formatına uygun olarak; öğrencinin adı soyadı, sınıfı ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazacaktır.

·         Her okuldan 1. seçilen eser, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroya (Kanuni İlkokulu/Ortaokuluna) elden ya da DYS üzerinden gönderilecektir.

  Eserler incelenirken;

                  Başlık:  (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması)                                  

               Anlatım düzeni

               Giriş: Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkileyiciliği.

               Gelişme: Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce zinciri,

               Yardımcı fikirlerin ana fikri desteklemesi

                Sonuç: Ana fikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme.

               Anlatım Zenginliği (sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle yapıları, paragraf arasındaki geçişler.)

               Yazım Kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi noktalama paragraf düzeni)

               Bir bütün olarak yazılı anlatım ( verilmek istenen mesaj) konusunda değerlendirme yapılacaktır.

 

 

 

 

 

                          “Trabzon Türk’ün Yurdu“ Konulu Liseler Arası Şiir Yazma Yarışmasında Eserlerde Aranacak Şartlar:

 

·         Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olmak ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.

·         Şiirler istenilen ölçü ve türlerde yazılabilir.

·         Eserlerde siyasi/ ideolojik fikir ve çağrışımlardan uzak durulacaktır.

·         Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.

·         Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

·         Teslim tarihinden sonra Müdürlüğümüze ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Şiir yazılan  (A4) dosya kâğıdının ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arkasına etiket formatına uygun olarak; öğrencinin adı soyadı, sınıfı ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazacaktır.

·         Her öğrenci yarışmaya bir (1) eserle katılacaktır.

·         Her okuldan 1. seçilen eser, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroya (Kanuni İlkokulu/Ortaokuluna) elden ya da DYS üzerinden gönderilecektir.

                

                  Eserler incelenirken;

                  Temanın İşlenişi,

                  Türkçe ve dilbilgisi kuralları,

                  Konuya hâkimiyet,

                  Ses unsurlarını ve hecede bulunan bazı özellikleri şiirin içine başarı ile koyma,

                  Şiirin derinliği ve etkileyiciliği konusunda değerlendirme yapılacaktır.

             

                               Başvuru:

              Madde-6 Yarışmaya katılacak eserlerin ilk değerlendirmesi okullarında yapılacaktır. Okullarda birinci gelen eserler Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroya (Kanuni İlkokulu/Ortaokuluna)  elden ya da DYS üzerinden (DYS için resim eserleri hariç) ulaştırılacaktır. Daha sonrasında burada bir komisyon tarafından değerlendirilen eserlerden ilk üçe (3) girenlerin sonuç duyurusu telefon ve http://www.trabzonortahisar.bel.tr/ve http://ortahisar.meb.gov.tr/adreslerinden duyurulacaktır. Yarışma şartnamesine belirtilen web adreslerinden de ulaşılabilir.

                             

                      Yapılacak İşlemler: 

                       Madde-7

                          Okullarda;

a)        Yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapılacaktır.

b)        Başvurulan eserler okullarda oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

c)        Birinci olan eserler Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze (Özel Büro) ulaştırılacaktır.

 

İlçede:

a)      Yarışma takvimi doğrultusunda, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm ilkokul, ortaokul ve liselere duyuru yapılacaktır.

b)      Okullardan 1.olarak gelen eserler, oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

c)      Yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren eser sahipleri resmi törende ödüllendirilecektir.

d)     Ödül töreni, 24 Şubat Pazartesi günü Trabzon’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Resmi Programında gerçekleştirilecektir.

               

               

                           Ödüller:

                       Madde-8

                       Ödüller ve Katılım Belgeleri, Trabzon Ortahisar Belediyesi tarafından verilecektir.

 

 

                           Resim                                                                 Ortaokul

İlkokul                 Forum       Ortaokul             Forum             Kompozisyon          Forum     

Birinci:  250 TL  Toyzz        Birinci:  300TL  D&R                 Birinci:   300 TL     D&R                                       

İkinci:    200 TL  Shop         İkinci:    250 TL  Mağazaları       İkinci:    250 TL    Mağazaları                         Üçüncü: 150 TL  Hediye      Üçüncü: 200 TL Hediye              Üçüncü:  200 TL    Hediye                                         

                              Çeki                                       Çeki                                                   Çeki   

 

 

 

                                      Lise Şiir                   Forum            

                                      Birinci:  400 TL      Teknosa

                                      İkinci:    350 TL      Hediye

                                      Üçüncü: 300 TL      Çeki

 

Madde-9 Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır:

 

 

 

YARIŞMA

AŞAMALARI

TARİHLER

 

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yarışmanın okullara duyurulması

 

03 OCAK 2018

ÇARŞAMBA

 

Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve 1. olan eserin belirlenip Müdürlüğümüze (Özel Büro)  mesai bitimine kadar gönderilmesi

 

16 ŞUBAT 2018

CUMA

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnceleme Komisyonunca değerlendirmenin yapılması ve sonuçların ilanı

 

20 ŞUBAT 2018

SALI

 

ÖDÜL TÖRENİ

 

24 ŞUBAT 2018

CUMARTESİ

 

İrtibat:

 

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – Özel Büro/ Trabzon

Tel: (0462) 202 04 04- 160    

Cep: 0537 389 0769 (Ali Kemal MUTLU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Çarşı Mah. Kahramanmaraş Cad. No 53 Ortahisar/TRABZON - 0 462 202 04 04- 202 04 05 - 202 04 06

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.